Hem

LAbbet för det DataDrivna Samhället (Ladds)

Nu etableras ett datadrivet labb i region Västerbotten. Detta görs i ett projekt som finansieras av Vinnova och en mängd olika partners.  Labbet ska vara etablerat hösten 2018.

Här är en film som kort beskriver läget i projektet i september 2017: https://www.youtube.com/watch?v=73FR9n_J9bM

Vill du ha en en översikt så kan du klicka här för en mer detaljerad beskrivning.

Den korta sammanfattningen är följande. För att det labb som etableras ska bli så bra och livskraftigt som möjligt kommer vi att arbeta med följande:

 • Spelregler
  Diskutera och ta fram spelregler som möjliggör kommersiellt och icke-kommersiellt innovationsarbete där data är en central del.Exempel på frågeställningar är “Hur  ska labbet utformas för att bidra till datadrivna innovationer som bidrar till jämställdhet?” och “Hur ska labbet utformas så att medborgare och företag kan tänka sig crowdsourca in data har förtroende för labbet?”
 • Kompetensprofiler och kompetens
  Projektet ska fundera på vilken slags  kompetens som behövs för att skapa datadrivna innovationer och knyta dessa personer till labbet.
 • Verktyg/teknik
  Driftsätta och lära potentiella innovatörer de tekniska komponenter/verktyg som behövs.
 • Mötesplatsen
  Utveckla mötesplats och mötesformer för labbet så att innovatörer hemmahörande i näringsliv, akademi, offentlig sektor, ideella organisationer och även enskilda medborgare medborgare kan mötas för att innovera tillsammans.
 • Kunskapsuppbyggnad
  Bygga kunskap kring datadriven innovation hos olika aktörer i regionen .
 • Innovationsevent
  Genomföra event där datadrivna innovationer tas fram.