Dokumentsamling

Projektet och andra redan genomförda projekt har resulterat i olika slags dokumentation. Ett urval av det som kanske kan vara av intresse för intressenter i och kring projekt Ladds publiceras här.

  1. Förstudien Smarta Västerbotten
    Denna studie syftade till att försöka beskriva en översikt kring hur öppen data hanteras i omvärlden samt hur öppen data kan kopplas till Västerbotten
    https://drive.google.com/file/d/0B7cbsWUk5S92UTdIblBPd0tlbkU/view?usp=sharing