Öppna energidata från Umeå Energi

Detta data tillhandahålls av Umeå Energi AB i syfte. Datat kommer från olika verksamhetssystem. Se villkor för användning

El och Fjärrvärme