Kalender seminarier/workshops

November 2017

Introduktion till värdeskapande med hjälp av data
7 november 2017 

Introduktion till värdeskapande innovation via Artificiell intelligens och maskininlärning. Vi skapar oss en bild av vad som pågår inom området, vilka byggklossarna är och hur de kan användas i dag. Dagen avslutas med tips på kostnadsfria online-utbildningar där du själv kan lära dig mer. Gästföreläsare kommer att berätta hur de har implementerat machine learning i sin produkt/verksamhet.
 
Plats: Umeå (Sliperiet), 7 November 2017 kl 13:00- 16:00
(senaste anmälningsdatum har passerat)

Introduktion till värdeskapande med hjälp av data
14 november 2017 (Lycksele)

Introduktion till värdeskapande innovation via Artificiell intelligens och maskininlärning. Vi skapar oss en bild av vad som pågår inom området, vilka byggklossarna är och hur de kan användas i dag. Dagen avslutas med tips på kostnadsfria online-utbildningar där du själv kan lära dig mer. Gästföreläsare kommer att berätta hur de har implementerat machine learning i sin produkt/verksamhet.
 
Plats: Lycksele (Kommunhuset, lokal Ingenjören), 14 November 2017 kl 13:00- 16:00
(Senaste anmälningsdatum har passerats)

 

Neurala nätverk i praktiken, 30 November 2017

Neurala nätverk i praktiken. Vad är ett neuralt nätverk och när är ett sådant den bästa lösningen? Prova på att skapa och använda ett neuralt nätverk. Vi skapar och tränar ett enkelt nätverk i Python/Google Tensorflow för en cykeluthyrningsfirma.
Plats: Umeå (Sliperiet), tid kl 13:00- 16:00
(Senaste anmälningsdatum har passerats)

Januari 2018

Bildanalys av stillbild och rörlig bild i praktiken, 16 januari 2018

Bildanalys av stillbild och rörlig bild i praktiken – hur skapar man värdefull data som kan vidareförädlas utifrån bilder?
Vi går igenom ConvNets, hur de fungerar och hur man kan dra nytta av de stora modeller/nät som aktörer som Google/Microsoft gör tillgängliga för alla.  Vi testar ett nät för snabb videoanalys i realtid där vi Identifierar vad vi ser live.
Plats: Umeå (Sliperiet), tid 16 januari kl 13:00- 16:00
(Senaste anmälningsdag har passerats)

Februari 2018

Textanalys i praktiken , 8 februari 2018

Textanalys i praktiken – hur skapar man värdefull data som kan vidareförädlas utifrån en stor textmassa?
Vi undersöker och tittar på olika tekniker/nät som finns för att analysera text och numerisk information. Vi tittar på klassificering av text!
Plats: Umeå (Sliperiet), tid 8 februari kl 13:00- 16:00
(Sista anmälningsdag passerad)

Mars 2018

Affärsmodell för ett datadrivet labb, 1 mars 2018

Workshop under ledning av Gert-Olof Boström, Handelshögskolan vid Umeå universitet där bl a följande tas upp:

Hur ska affärsmodellen för ett datadrivet labb se ut för att matcha olika aktörers affärsmodeller? Hur skapas kundnytta? Hur ska labbets varumärke laddas?

Plats: Umeå, Sliperiet (Corner Studio), 1 mars 2018 kl 09:00-12:00