Om labbet

Vi står inför en stor förändring av samhället. En digital transformation som förändrar hur vi producerar och konsumerar både “vanliga” tjänster och välfärdstjänster är nära förestående.

Den digitala transformationen drivs bland annat av det som händer inom Artificiell Intelligens (AI), hantering av stora datamängder ( “Big Data”) och behovet av att hitta hållbara lösningar som skapar en gott och socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Det handlar inte bara om teknik. Det handlar också om spelregler och värderingar kring personlig integritet, makten över data och mycket annat.

Konsortiet bakom etableringen av labbet för det datadrivna samhället (Ladds) strävar efter att skapa en teknisk och värderingsmässigt sund verksamhet som gör det enklare att skapa teknisk avancerade kommersiella och icke-kommersiella datadrivna innovationer som har en positiv effekt på livet i städer och landsbygd inom och utom vår region.

Labbet etableras av projekt Ladds som finansieras av:

 • Regionförbundet i Västerbottens län via Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Vinnova
 • Elektroniksystem i Umeå AB
 • ESAM AB
 • Umeå kommun
 • Lycksele kommun
 • Storumans kommun
  Västerbottens läns landsting
 • Open Knowledge SwedenUmeå Energi AB
 • Umeå Hackerspace