Våra seminarier och verkstäder

Via Umeå universitet genomför projektet ett antal seminarier som syftar till att genomlysa och öka insikten om önskade och oönskade konsekvenser av datadrivna innovationer.

Visst handlar ett datadrivet labb om teknik men det är också intressant att begrunda värderingar, vanor, traditioner som påverkar hur man designar labbet så att det bidrar till det goda och hållbara samhället och inte till motsatsen.

Saker som jämställdhet, förtroende, maktbalans och ägande relaterat till data och datadrivna innovationer är därför perspektiv som behöver diskuteras och som vi i projektet måste ha i åtanke för att kunna etablera ett datadrivet labb som är hållbart och vars innovationer bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet för stad och landsbygd.

Här finns en text om projektets workshops om Artificiell Intelligens