Våra data

Labbet kommer att innehålla egna datamängder. Det kommer också att vara möjligt att ladda upp egna datamängder till labbet för den som vill göra detta.

Utöver detta data finns även andras öppna data tillgängliga.

Svenska staten och EU

En bra översikt över vilket data som finns tillgängligt i Sverige finns på  den svensk statens site oppnadata.se . Här finns också länkadresser till de olika datamängderna.

Data från EU-organisationen finns här http://data.europa.eu/euodp/en/home/

Regionen/länet Västerbotten

opendata.opennorth.se är en site  där det finns öppen data från en del av regionens kommuner.

Texter som data

Om man kan göra data av texter öppnar sig möjligheter till olika former av textanalys. Tyvärr scannas många offentliga texter, t ex beslutsprotokoll, in som bilder. Det finns dock undantag. Region Gotland är ett sådant och deras protokoll finns här http://www.gotland.se/96792

Standard för var öppen data från offentlig sektor finns

Det finns en ambition att göra det lättare att hitta öppna data.
E-delegationen rekommenderar att alla organisationer lämnar information om vilken öppna data man har eller åtminstone länkar till sådan information  genom att lägga till en sida med information och länkar som ska ha namnet “psidata” och som finns finns direkt under startsidans adress, t ex  http://www.skelleftea.se/psidata eller https://www.lantmateriet.se/psidata

Datamäklare

En annan samlingsplats för data är data.world som tycks vara starten på en slags datamäkleriverksamhet. Här måste man registrera sig.

Teknisk åtkomst av data

Flera av de som publicerar öppen data använder sig av programvaran CKAN för att exponera sitt data. Denna data kan man läser in i sitt program via ett API som logiskt nog heter CKANAPI. Via detta API kan man i sin Jupyter Notebook läsa in det öppna datat in i sitt pythonprogram. Har finns stöd för att hitta den senaste versionen av en datamängd, hitta en viss generation av ett dataset mm