Vår labbmiljö

Bitfusion Ubuntu 14 TensorFlow

Vår labbmiljö finns här 

Men för att komma in behöver du även ett lösenord.

Kontakta mig på thomas.kvist@regionvasterbotten.se så ska jag fixa ett sådant. Lämna kontaktinformation i form av både mail och telefonnummer.

Det vi gjort är att anskaffa ett färdigt paket, en s k AMI, avsedd för “deep learning” levererad av Bitfusion som innehåller

Ubuntu 14 AMI innehåller Nvidia Drivers, Cuda 7.5 Toolkit, cuDNN 5.1, TensorFlow 1.1.0, TFLearn, TensorFlow Serving, TensorFlow TensorBoard, Keras, Magenta, scikit-learn, Python 2 & 3 support, Hyperas, PyCuda, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, h5py, Enum34, SymPy, OpenCV and Jupyter to leverage Nvidia GPU as well as CPU instances.

Du utvecklar interactiva TensorFlow Scripts eller andra typer av dataförädlande scripts i Python direkt i din browser via Jupyter Notebook.

Udacity assignments for Deep Learning-träning med TensorFlow är också installerade.